ÅRSTIDER
Under uppväxten i Värmland drogs jag ofta till skogen, lugnet, doften och en alldeles speciell tystnad. Det fanns en annan sida också, lite kuslig, en känsla av att vara betraktad. Fantasin skapade figurer i skuggorna, bland träden och borta vid skogsbrynet, skogsrået.
Idag kan jag fortfarande känna deras närvaro men lugnet, stillheten och en känsla av tillhörighet har blivit starkare.

Stefan är född i Karlstad 1965. Uppväxt i Munkfors.
Gick på Kyrkerud 1985-86.
Konsthögskolan i Stockholm 1989-94.
Bor i Stockholm.
Representerad på National museum, moderna museet, Uppsala konstmuseum.
Ett antal regioner, statens konstråd mm.
Ställde 2015 ut på Galleri Sandgrund.

Följ gärna Stefan på @stefanlindqvist_art