Årets medlemsutlottning kommer att äga rum tisdag 20/12. Utlottningen kommer att genomföras av föreningens ordförande och kassör, vår revisor kommer att närvara för att följa upp att dragningen utförs korrekt.
Rangordna verken, på listan som skickas ut till dig som medlem, i den turordning som du önskar eventuella vinster. Skicka listan med dina val till konstikarlstad@gmail.com eller lämna in den på galleriet innan dragningen den 20/12, eller posta till: Konst i Karlstad, Kungsgatan 4, 652 24 Karlstad. Om vi saknar valet från någon vinnare går vinsten till potten för senare val.
Från måndag 19/12 till tisdag 20/12 finns alla verk utställda på galleriet. Öppettider: 11.30 – 13.00 och mellan 16 – 18.*
När dragningen är avslutad kommer vi att via mail meddela samtliga medlemmar om resultatet i lotteriet. Hämtning av vinster sker onsdag 21 december kl 16 – 18.

*Samtidigt kommer Kommunanställdas Konstförening Karlstad att visa vinsterna i sitt medlemslotteri inne på vårt galleri.