Vi kan med stor glädje meddela att årets utlottning kommer att ske på Arenan, i Bibliotekshuset, den 18 december kl. 18.00. Från 17.30 kommer det att finnas möjlighet att se alla verk innan utlottningen.
Om du inte kan närvara vid utlottningen ber vi dig att rangordna verken, på den lista som skickas till alla medlemmar, i den turordning som du önskar eventuella vinster. Skicka listan med dina val till konstikarlstad@gmail.com eller posta till: Konst i Karlstad, Kungsgatan 4, 652 24 Karlstad. (Posta senast den 12 december för att vi ska vara säkra på att din lista hinner fram i tid i julposten). Om vi saknar valet från någon vinnare går vinsten till potten för senare val.

Lycka till.