I den rådande pandemin finns ingen möjlighet att genomföra utlottningen på vanligt sätt i Arenan.
Utlottning kommer att att äga rum onsdag 2020-12-16 på galleriet. Utlottningen kommer att genomföras av delar av styrelsen, vår revisor Bengt Ahlqvist kommer att närvara för att följa upp att dragningen utförs korrekt.
Verkslistan skickas ut till alla medlemmar antingen via e-post eller post.
Innan dragningen ber vi er returnera er lista med era val i turordning för eventuella vinster till roland.k.lundgren@gmail.com, via post eller alternativt att ni lämnar in listan på galleriet. Om vi saknar valet från någon vinnare går vinsten till potten för senare val.
Måndag 14/12 och tisdag 15/12 klockan 18 – 20 kommer det att finnas möjlighet att se allt som lottas ut i galleriet.
Styrelsen sammanställer på brukligt sätt en excelfil där alla medlemmar med olika antal lotter finns tillgänglig till dragningen.
När dragningen är avslutad kommer vi att meddela samtliga medlemmar om utfallet och göra klart för hämtning av vinster, utlämning är planerad till söndag 20 december kl 14 – 16.