Årets medlemsutlottning kommer att äga rum torsdag 16/12 på galleriet. Utlottningen kommer att genomföras av föreningens ordförande och kassör, vår revisor Bengt Ahlqvist kommer också att närvara för att följa upp att dragningen utförs korrekt. Styrelsen sammanställer på brukligt sätt en excelfil där alla medlemmar med olika antal lotter finns tillgänglig till dragningen.
Rangordna verken, på listan som skickas ut till dig som medlem, i den turordning som ni önskar eventuella vinster. Lämna in listan med era val på galleriet innan dragningen den 16/12, alternativt via post: Konst i Karlstad, Kungsgatan 4, 652 24 Karlstad eller via mail till roland.k.lundgren@gmail.com. Om vi saknar valet från någon vinnare går vinsten till potten för senare val.
Från måndag 13/12 till onsdag 15/12 finns alla verk utställda på galleriet. Öppettider: 11.30 – 13.00 och mellan 16 – 18.*
När dragningen är avslutad kommer vi att via mail meddela samtliga medlemmar om lotteriets utfall. Hämtning av vinster sker söndag 19 december kl 14 – 16.

*Samtidigt kommer Kommunanställdas Konstförening Karlstad att visa vinsterna i sitt medlemslotteri inne på vårt galleri.