Bakgrund: Galleri Konst i Karlstad erhöll 2021 den ärofulla utmärkelsen: Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Utmärkelsen delade vi med Biskop Sören Dalevi och Marcus Gunnar Pettersson för boken ”Barnens Bästa Bibel”. Stipendiet är på 100 000 kronor.

I samförstånd med Karlstads kommun har vi beslutat att vår del av stipendiet, 50 000 kronor, ska ligga till grund för ett stipendium för unga konstnärer upp till 35 år. Kika-stipendiet.

  • Kika-stipendiet kommer att delas ut en gång per år i fem år.
  • Stipendiet kommer att vara på 10 000 kronor per år.
  • Stipendiet ska ses som uppmuntran till fortsatt utveckling av stipendiatens konstnärskap.

Kika-stipendiet är ett arbetsstipendium som ska leda fram till en utställning på Galleri Konst i Karlstad. Berättigade att söka årets stipendium är konstnärer födda 1989 och framåt, bosatta eller verksamma i Värmland. Ett juryråd bestående av styrelsen i Föreningen Konst i Karlstad utser vem som erhåller stipendiet.

Ansökan skickas till Föreningen Konst i Karlstad
kikastipendiet@konstikarlstad.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 12 mars 2024.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av dig själv, Cv och bilddokumentation över ditt konstnärskap.

Lena Larsson
ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN KONST I KARLSTAD