I gouacherna är det figurerna som dominerar med temat vid havet. Morgonbad, nattbad och strandlek, kvinna med draken etc. I collagen ”Möte med historisk tid” är det gamla foton samt målningar från museum och historiska platser. Det är texter, struktu-rer och ytor som bildar grund för de bilder som visas på utställningen. Tjustersbyladan har dokumenterats under 30 år.