Örjan Wikströms konst bär naturligtvis spår av hans liv. Ett liv med erfarenhet av både ljus och mörker,allt finns med i hans bilder.Ljuset har med åren blivit mer innerligt och tätt, det härrör lika mycket från en yttet ljuskälla som från en inre. Färgskalan
har skruvats upp. Det är vackert utan att vara ytligt och banalt. Det är en sårbarhet som när som helst kan få ett slut, livets vändningar råder ingen människa över.
Mikael Kihlman.