Våren 2023 blev vi i Föreningen Konst i Karlstad kontaktade av Karlstadskonstnären Bertil Bengtsson.
Han hade noterat att Galleri Kika är stängt under sommaren.
Hans fråga var: ”Skulle jag kunna låna galleriet under en period under sommaren 2024? Jag skulle vilja visa bortgångna Karlstadskonstnärer”.
Konstnärer som varit framgångsrika under sin livstid. Men som efter sin död helt har fallit i glömska.
Vi tyckte att det lät som intressant tanke och den första konstnären som Bertil vill visa i galleriet är Olof Persson.
Bertil kallar utställningen Olle och jag. Olof Persson ett konstnärskap.
Utställningen kommer att pågå under tiden 13 juli till 3 augusti.