Mina collage är en subjektiv irrvärld i tid och rum.
Ett porträtt av en situation.
En sammanblandning av olika figurer/roller som på ett eller annat sätt har korsat mitt liv. En idé om ett verk överensstämmer fortfarande inte med slutresultatet. Jag har vant mig. Tanken är katalysatorn, resultatet har en stor portion av ”olycksfall i klippandet”.
Inte bara en tilltalande slump, det är ju ändå JAG som tar beslutet när bilden är klar, inte saxen… Mina bilder är en teater/kammarspel, oftast med en central aktör.
En monolog?
En fabel?
Ett självporträtt?
Jag har vant mig… Möjligheten till igenkänning är också viktig i mina bilder, precis som möjligheten till missförstånd. En titel på en av mina collage: ”Apan och det gula berget” skulle jag lika gärna ha kunnat kalla:
”Det finns inga apor i Värmland” – Jo, det fanns en apa en gång …
Fast det var aldrig någon som trodde mig.
Jag har vant mig…
Morgan Stenman, Enskede 2016