”Jag jobbar med den sköna färgen i fritt upplösta ytor med känsla av havets brus och väderväxlingar. I det upplösta och abstrakta skapar jag ett rum där hus och personer tar plats och skapar en landskapsberättelse. Jag använder fotot som förlaga men med pennan och penseln tar gestalterna plats i bilden.”