En förändring i måleriet kommer plötsligt, det överraskar och är spännande att utforska. Många små händelser i vardagen formas till en ny riktning.
Det senaste året har växtligheten kommit in mer och mer i mina bilder. I år har bl. a. den utblommade buketten där växterna tar ny form inspirerat till lustfyllda kompositioner i min ateljé.
Lika så växandets rörelser, riktningar, kulörer och ljusspel.
Fortfarande är ögonblicket mitt i en tanke med i bilderna. Där kommer fåglarna, husen och människorna in.