Vi fick med kort varsel ett avhopp på grund av sjukdom.
Va, ska vi börja 2023 med att ställa in den första utställningen?
Vi ringde runt till några för oss nya konstnärer och till några konstnärer som tidigare har ställt ut på galleri Kika.
Sex konstnärer tyckte att det kunde bli en trevlig samlingsutställning.
Så låt oss med kort varsel presentera:
Margaretha Jansson, Ulrika Skog, Joakim Johansson, Adam Hedin, Erik Hjorth och Daniel Zausnig.