Konstnären som visuell grovarbetare och reflektionens finsnickare. Som idelig och enveten strävare efter synkronitet mellan hand och öga mellan handen och hjärnan: känslans intuitiva rumsbyggare. Jag menar man kan ju lika gärna blunda. Det eftertecknade, målade finns ändå inte inom räck- eller synhåll. Det ligger så att säga alltid på andra sidan bilden. Men du måste likafullt, och på liknande sätt, kämpa med formen och färgen. Spänsten, tyngden, ljuset och mörkret.
Lennart Gybrant ur anteckningsböcker.