Jag vill se konsten som ”ett poem uttryckt med andra medel än ord”. Och att det måste finnas rum för ett oändligt antal tolkningar. I mitt arbete pågår en oavbruten process av sökande. Jag försöker sträcka mig utanför mitt eget förutsägbara minne och seende. Spränga mina egna ramar och över-raska mig själv. Den mänskliga kroppen och naturen har alltid stått i centrum för mitt intresse. Tillsammans med pensel, kol, krita m.m. bygger jag upp och bryter ned igen, om och om igen. Allt för att fånga bildens egna liv. Tekniken som blivit dominerande i min ateljé idag är kinesiskt tuschmåleri. Akvarell o tusch på rispapper, ett tunt mycket sugande papper tillverkat i Kina av cellulosa ifrån mullbärsträd. En teknik som gett mig ett helt nytt skapande rum och framförallt en utmaning som räcker livet ut!