Johan Petterson är född 1957 i Stockholm och utbildad på Konstfack, avd för måleri. Han har beskrivits som en samtida naturskildrare. Med rötterna i ett klassiskt måleri ställer han frågor om samtiden och vår bild av naturen. I hans måleri finns en genomgång av olika genrer och tidsepoker och som sammantaget blir en undersökning av måleriets gestik. Med utställningar både i utlandet och här hemma har han blivit välkänd för sina fåglar, hästar och landskap.

”Johan Pettersons dialog mellan naturen och ”bilderna av naturen” ger en dubbelhet – som varierad på duk efter duk – till slut drabbar åskådaren med svindel. Det är som om han befinner sig ingenstans eller överallt på samma gång; i det ingemansland som är syntesen av en direkt naturupplevelse och en indirekt. Det är ett obefolkat land, och i så måtto beläget utanför geografin och kronologin att det på samma målning kan lika både Toscana och Norrland, i förfluten tid, i samtiden eller i framtiden.
Jacques Werup