Med tiden

Med tiden har jag förstått att nästan allt jag gjort som det har varit något med, har innehållit ett element av tid. Tiden mäter vi, registrerar och synliggör. Vi försöker spara på den. Det är ju ofta ont om tid. Sällan för mycket av. Verken på min utställning handlar på ett eller annat sätt om det. De är från 2014 till nu. Utställningen skulle också kunnat heta På tiden. Den är min första separata sedan 2003.

Karlstad 2019.11.10

Johan Magnusson