” Verklighet är upplevd verklighet.
Det märkliga är att målningar till skillnad från fotografier verkar förmedla detta.
Det är väl inte så märkligt kunde man invända, för målningen representerar ju just platsen eller personen förmedlad genom en personlig närvaro.
Så är platsens ande, den utstrålning som den har, bara något som finns inom oss?
Eller är det bara något inom oss som är lyhört nog för att fånga upp det?
Är platsens ande detsamma för alla, eller färgar var och en av oss det på olika sätt, allt efter vårt eget sinne och temperament?”

Citat från Karl Ove Knausgård ”Om sommaren”, Norstedts, 2017