Tematiken i mitt bildskapande är ofta rörelse, stillhet och obeständighet.
Bergen återkommer i mina bilder, vilken teknik jag än använder, sedan mina år i de franska Alperna. De är för mig en påminnelse om att människan är väldigt liten, men samtidigt del av en helhet. Bergen har för mig en dubbel bemärkelse. De står dels för stabilitet och lugn, och dels för föränderlighet genom den dagliga upplevelsen med de ständiga skiftningarna i bergens utseende beroende på ljus, årstid och väder. Men också genom den fysiska förändringen de genomgår, om än mycket långsamt. Det perspektivet är en påminnelse om att allt förändras även när det inte tydligt märks eller känns. Inget är helt permanent eller stillastående – inte människan, inte våra liv, och inte ens bergen.

Läs mer på www.jenniedahlen.com eller följ Jennie på @jenniedahlen_art