Jag växte upp i terpentin och oljefärgslukt, min far var konstnär – själv valde jag en skådespelarbana. När jag för ca 25 år sedan öppnade fars gamla målarlåda, efter hans död, strömmade minnen mot mig. Först då var jag mogen att själv ta tag i mitt måleri. Jag gjorde det först som ett komplement till skådespeleriet. För mig handlar båda uttrycksformerna om att gestalta, kommunicera en tanke, en känsla – skapa kontakt! Jag ser på mitt skapande som olika sätt att undersöka världen – och mig i den. Att måla ger mig mod.

Jag har haft separatutställning på galleri BIBB, Stockholm, 2003, 2005, 2008. Galleri Glantz, Skärhamn, 2006. Galleri Ekvall+Törnblom, Stockholm, 2010,2012, 2014 Samlingsutställningar Bollerups borg i Skåne 2006, Galleri Hagman 2007 och Utställningssalongen 2008, de båda sistnämnda i Stockholm.
Jag har studerat konst på Folkuniversitetet i Stockholm och Gerlesborgskolan.
Mina lärare har varit bl.a. varit Lillebil Derhnel, Channa Bankier och Laris Strunke. Jag målar mestadels i akryl.
I Stockholm är jag representerad av galleri Ekvall+Thörnblom. www.ekvalltornblom.se Jag är medlem i KRO.