Gerd Göran, född 1919. ”Mitt skapande är mitt livs äventyr” säger Gerd. Gerd började sin bana som textilkonstnär efter att hon avslutat sin utbildning på Konstfack i Stockholm. På 1960-talet tog måleriet över mer och mer men hon fortsatte också att experimentera och uttrycka sig i textila material. Ett långt liv fyllt av utställningar, utmaningar och framgångar. Hennes konst är en ständigt pågående berättelse om kraften och skönheten i det vi har runt omkring oss.

Malin Lager, född 1946. En kamera och en stabil analog symaskin från 1980-talet är mina verktyg. Processen börjar med att jag fotograferar motiv som intresserar mig, fotografierna ligger sedan till grund för omgestaltning till textila bilder genom att ”måla” med tråden. Erhöll Prins Eugen-medaljen ”För framstående konstnärlig gärning” 2021. Representerad på Nationalmuseum.

MARIA LAGER, född 1967. Med måleriet vill jag på ett lyriskt sätt återberätta livsbilderna och ge plats åt eftertanke och reflexion. De upplösta ytorna och de distinkta detaljerna samspelar och skapar rum i ett tidlöst minneslandskap. Efter avslutade konststudier 1990 har jag haft utställningar runt om i Sverige och utomlands och är representerad i kommuner och landsting. 

Klara Lager Sandberg, född 2000. Jag är intresserad av måleriet som ett långsamt medium och noggrann observation. Det ser jag som en kontrast till den värld av oändliga digitala strömmar av bilder vi lever i idag. Skapandet är ett sätt för mig att sätta bild på mina känslor och upplevelser. Är med och driver Galleri Blunk i Trondheim, ett ideellt och studentdrivet galleri som ger utrymme till unga konstnärer. Studerar andra året på Konstakademin i Trondheim.