Kan du inte höra mig är du inte nära nog.
Min historia är en av många men genom syntesen människa djur kan det bli din historia likväl.
Var och ens personliga historia formar oss till den vi är. Att lära känna någon handlar också om att ta del av dennes historia. Livsberättelser får oss att se nya perspektiv vidga förståelsen och öka vår tolerans gentemot varandra.
Våra historier är olika men lika. Vi är födda har utvecklats. Vi har erfarenheter av glädje och sorg. Vi har drabbat och drabbats. Vi har mötts och skiljts.
Vi har ett liv.
Om vi är beredda att dela med oss och om vi är beredda att lyssna så kan vi mötas på djupare plan. Att blotta strupen gör oss sårbara men vi kan också vinna tillit och växa.
Om du är nära nog hör du.