Bland skog och vatten. Mitt konstarbete grundar sig i mitt fotograferande, men det är oftast genom andra olika tekniker som jag framkallar mina bilder. Bilderna jag tar visar oftast upp vardagliga miljöer med fokus på olika individers samspel med sig själva och deras omgivning. Genom att använda mig av tidskrävande tekniker i framkallningsprocessen såsom collage och måleri, vill jag lägga tyngd på enskilda ögonblick och på så vis åter påminna om bilden som gestaltning. Med min collageteknik bygger jag upp mina bilder bit för bit med endast tidningspapper och lim.