Jag är en konstnär som är verksam i Karlstad. Framförallt arbetar jag med måleri. Ofta är naturen och landskapet en utgångspunkt i måleriet. Där kan jag sedan låta olika berättelser utspela sig.
Jag tycker om att arbeta fritt, intuitivt och att utforska färgen och måleriet som uttryck.