Det centrala i mitt måleri är ljus och enkelhet. Färgfälten är monokroma och formerna gärna geometriska. Den verklighet jag återger är avskalad och jag formar den med mina linjer och monokroma ytor. Ljus och färg får ge de enkla bilderna liv. För att hitta de rätta nyanserna och den bästa täckningsgraden för färgerna, arbetar jag mycket med deras olika egenskaper.

Jag vill i mina målningar fånga vägen till en tänkt helhet. Ibland vrider jag till motivet, eller låter något få hänga kvar, löst i luften. Eller kanske jag helt enkelt stannar innan jag är framme.

Under åren har mina målningar fått en allt större dragning mot purismen, en konstform som länge fascinerat mig. Kanske det är som den franske konstnären Amédée Ozenfant sa: ”Måleriet börjar där verkligheten slutar, där illusionen tar vid.”

Bia Ullenius Hellström