Sedan länge har jag arbetat med icke förställande bilder i varierande material, ofta i serier, där bildspråket tänjs och prövas. På senare tid har jag alltmer intresserat mig för existentiella frågeställningar, som ligger djupt gömda i människan.
För utställningen på KIKA koncentrerar jag mig på cirkelformen, den form som anses vara den mest harmoniska. Jag kan dock också uppfatta denna form som stängd. Därför löser jag stundtals upp den, låter cirkeln bli lite ifrågasättande, munter, självsvåldig. Ofta inkluderar jag gräs. Som symbol för livets kretslopp, det positivt ständigt återkommande, cirkeln. Jag avser här att ge betraktaren en upplevelse av meditativ ro, stillhet och eftertanke, samtidigt en dos av sprittande energi.

Anita Christoffersson