Mitt måleri är en blandning av inre och yttre betraktelser förmedlade genom mitt temperament. Arbetar i olja, tempera, kol/tusch/krita o blandteknik.