NIKI MERIMAA Jag är född och uppvuxen i Karlstad och jobbar mest med skulptur som medium. Jag har genomgående under flera år försökt att hitta mänskliga ut-tryck och känslor i mina skulpturer som vanligtvis utgår från hundar. Jag började med att göra någorlunda realistiska tolkningar av hundrasen bullterrier, som jag mer och mer har stiliserat och sökt efter intressanta former och uttryck framför hur de faktiskt ser ut. För att inte fastna i ett maner, samt att finna nya uttryckssätt har jag börjat göra skulpturer av många olika hundraser. Framöver kommer det förmodligen slinka med en och annan katt också. Jag provar gärna olika sorters material, så som brons, alabaster sten och framöver, gjuten glas och rostfritt stål. Visserligen har mitt sätt att jobba på många moment, lång framställnings tid, ganska kostsamt,och är ganska fysiskt tungt arbete, men som i slutändan ger ett gediget, hållbart resultat och som ger mig mycket, mycket tillbaka i form av glädje i mig själv och andra som uppskattar vad jag håller på med.

DAVID TEDFELDT Jag bor i Forshaga och arbetar främst med måleri,just nu ofta med landskapet som utgångspunkt.I dessa har jag inspirerats mycket av min närmiljö. Bland annat tycker jag det är spännande med närheten till naturen som finns i området och de kontraster som bildas mellan natur och stadsbebyggelse. Genom att fotografera olika platser får jag mängder av ”skisser” som jag senare använder mig av i mitt måleri. Man kan säga att jag använder land-skapet som en scen eller plattform där fantasin har stora förutsättningar att kunna uttrycka sig. Ofta kan en teckning eller ett foto vara utgångspunkten men sen händer mycket under själva måle-riprocessen. Jag försöker arbeta fritt och intuitivt för att tillåta mycket att hända under processens gång.