LUX
”I min konst rör sig uttrycket mellan välbehag och melankoli. Där finns den jordnära människan i naturen, barfota eller sittande på marken, som för att förmedla min tanke om det goda och det viktiga.”

I min utställning LUX visar jag lyriskt och innerligt måleri.

Tekniken är måleri och linoleumtryck. Här är människan i symbios med naturen  och sysselsättningen är ytterst ringa som om händelsen plötsligt stannat till. Verken svävar i otid och orum även om vissa verk mer tenderar att ge oss en  fingervisning om det.

LUX handlar om ljuset och om hoppet.

Det handlar om ynnesten att få leva och i lyxen att levadet enkla livet.