AKVARELLER
av Lars A Persson

”Min vilja är att förmedla uttryck som har såväl tyngd, kontrast som ljus i bilder av landskap och skiftande miljöer.
Mötet mellan det monokroma och färgen, mellan stillhet och rörelse, mellan storslagenhet och det minimala intresserar mig.
Så framstår mitt sätt att utforska världen i måleriet, öppna eller befolkade landskap eller stadsperspektiv”