”Min kreativa process är kantad av tvivel och ifrågasättanden.
Den kräver min totala närvaro. En tanke föder en annan,
ett misslyckande leder till nya insikter.
Jag ser det som en utmaning att ständigt försöka utvecklas.
Genom ihärdigt arbete skapas nya möjligheter.”