Stilleben, små altare överallt
När Jonas Liveröd återkommer till Konst i Karlstad med utställningen “Stilleben, små altare överallt” så är det med en helt färsk serie teckningscollage och skulpturer. Titeln är en kärleksfull vink till den belgiske sekelskiftskonstnären James Ensor, till samlare och samlingar, till religiös folkkonst och inte minst en berättelse om de objekt han samlar i den kvarn där Jonas bor och verkar i sedan ett år tillbaka.

I höst är Jonas också aktuell med utställningar på Ystad Konstmuseum, Knut Hartwich Gallery, Tjörnedala Konsthall och Kristinehamns konstmuseum. Jonas Liveröd bor och verkar i västgötska Ågårdskvarn och snart öppnar han sina egna samlingar för allmänheten – håll ögonen öppna efter Den Liverödska Wunderkammaren. Jonas representeras av Galleri Steinsland-Berliner i Stockholm och är en av Konstnärsnämndens stipendiater för det stora femåriga arbetsstipendiet.