Det centrala i mitt måleri är ljuset, färgerna och enkelheten. Med monokroma färgfält ger jag mina bilder den enkelhet och det lugn jag eftersträvar. Ljuset och skuggorna ger sedan den enkla bilden ett liv.
I mina bilder vill jag fånga vägen till en tänkt helhet. Ibland händer det att jag stannar innan jag är framme, något som kan ge en imaginär bild av motivet.
Ibland låter jag vissa delar i bilden vara fria från varandra eller hänga löst i luften och vill på så sätt ge bilden en spänning.
Man kan oftast ana den konventionella helheten, men min önskan är alltid att betraktaren ska ta sin egen väg in i målningen.