Vi skildrar ofta medmänskliga, universella teman, inspirerade av människans villkor både i ett större perspektiv, i naturens stora kretslopp och i den nära vardagen.
Våra konstnärliga uttryck bildar intressanta sammanhang. Anns skulpturer av alabaster och marmor med sitt kontemplativa uttryck och intryck från naturen, möter Viktors figurativa, uttrycksfulla skulpturer av brons, trä och sten.
Det är alltid viktigt att skapa ett samspel med rummet och en dialog med besökarna.
Vi har även gjort ett 30-tal verk för offentlig miljö, varav flera för utomhusmiljöer som Inre hamnen i Karlstad (”Smiling” av Viktor Korneev) och Skutberget (”Portal med puckar” av Ann Carlsson Korneev). Vår arbetsprocess innebär ett samspel mellan konsten, brukarna, arkitekturen och landskapet.