ANN CARLSSON KORNEEV. Sedan mer än 20 år tillbaka har jag mestadels haft min arbetsplats i norra Bohuslän. Dess vackra, karga och steniga landskap är i sej själv mycket skulpturalt och inspirerande. Ett ständigt återkommande tema är, förutom människans förhållande till naturen, olika filosofiska frågor om universum, vår planet – vårt gemensamma ursprung och vårt kollektiva medvetande.

MARIA OTTER. Skogens själ, jordens mitt. En lång stig, man stannar upp, njuter av stunden, tillfredsställd och fylld av lust. Ett hopp, en sanning, en tillflykt, en plats där allt är som förr. Idag lever människan i nuet av tillfälliga lösningar, där naturens kunskap bestrids och fördärvas. Vår grund av porlande vatten, ljudet från vindar som viner i trädens kronor, fåglarna som kvittrar när solen går upp, känslan av att sitta på ängen och den eviga stigen av glädje och längtan. Det är för mig harmoni i mitt skapande, stigen till en ljus punkt.