Naturen är utgångspunkten i mina målningar.
Eftersom jag arbetar länge med varje målning, blir de för mig som en del av naturens eget långsamma förlopp, årstiderna, livscyklerna.
Det är är målningar av både inre och yttre landskap, de är ofta föreställande men med abstrakta partier.  Ibland finns en oro invävd i skönheten,  en mörk visshet om den oavbrutet pågående förändringsprocess som omger oss och som vi är högst delaktiga i.
Målningarna är olja på duk eller pannå och jag varvar gärna stora och små format under arbetets gång.

Läs mer på:  agnetagussander.se