Öppettider / Under pågående utställningar

Vernissagefredag: 16 – 20.
Onsdag till fredag: 12 – 16.
Lördag: 11 – 15.
Varmt välkomna.

Galleri Konst i Karlstad drivs av en ideell förening som anordnar utställningar med konstnärer från Värmland och övriga Sverige, men även med konstnärer som är verksamma i andra länder. Föreningens ambition är att erbjuda utställningar av hög konstnärlig kvalitet.
Varje år i december arrangeras ett konstlotteri för föreningens medlemmar.

Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne 2021.
Vi i Galleri Konst i Karlstad är så stolta över den ärofyllda utmärkelsen: Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Utmärkelsen delar vi med Biskop Sören Dalevi och Marcus Gunnar Pettersson för boken ”Barnens Bästa Bibel”.
Juryns motivering: Galleri Konst i Karlstad får stipendiet för att den ideella föreningen genom engagemang och kompetens vitaliserar konstscenen i Karlstad och ger paletten nya unika nyanser.
Galleriet varvar lokal, nationell och internationell konst och är inte rädd för att visa unga konstnärer, dessutom är en av galleriets målsättningar att hålla en jämn könsfördelning av de utställande konstnärerna – och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.