Öppettider / Under pågående utställningar

Vernissagefredag: 17 – 20.
Onsdag till fredag: 12 – 16.
Lördag: 11 – 15.
Varmt välkomna.

Galleri Konst i Karlstad drivs ideellt av en förening som anordnar utställningar med lokala, nationella och internationella konstnärer.
Föreningens ambition är att visa samtida konst av hög konstnärlig kvalitet, med stor variation i både form och innehåll av företrädesvis yrkesverksamma konstnärer.
Galleriets målsättning är dessutom att hålla en jämn könsfördelning mellan utställande konstnärer.
En arbetsgrupp i föreningen avgör slutligen vilka utställningar som arrangeras.
Varje år i december arrangeras ett konstlotteri för föreningens medlemmar.

Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne 2021.
Vi i Galleri Konst i Karlstad är så stolta över den ärofyllda utmärkelsen: Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Utmärkelsen delar vi med Biskop Sören Dalevi och Marcus Gunnar Pettersson för boken ”Barnens Bästa Bibel”.
Juryns motivering: Galleri Konst i Karlstad får stipendiet för att den ideella föreningen genom engagemang och kompetens vitaliserar konstscenen i Karlstad och ger paletten nya unika nyanser.
Galleriet varvar lokal, nationell och internationell konst och är inte rädd för att visa unga konstnärer, dessutom är en av galleriets målsättningar att hålla en jämn könsfördelning av de utställande konstnärerna – och som stöd och uppmuntran till fortsatt kulturell gärning.